شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

آدرس : مشهد، کوی سیدی، انتهای قائم، بلوار هفت حوض، بین هفت حوض 2 و 4
تلفن : ۸-۰۵۱۳۳۸۷۲۱۶۶
۰۵۱۳۱۲۹۲۹۶۱
پست الکترونیک :
آدرس وب سایت : www.7houz.mashhad.ir
ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه7/30الی14/30
پنجشنبه 7/30الی13/30
نشانی بوستان: مشهد، انتهای کوی سیدی، کیلومتر 6 جاده خلج به مغان
تلفن تماس:
31291921-5
تلفن تماس جهت هماهنگی تبلیغات درهفت حوض:
09155011076 دهقانی
پیگیری
No Cache
Gt: 2.0339860916138
Qt: 2.0056955814362