شنبه, ۲۵ دی ۱۴۰۰ ۱۴:۱۳ ۰
طبقه بندی: شرکت گردشگری هفت حوض
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2obZh9in2LHZhdmK2YYg2KzZhNiz2Ycg2KjYsdix2LPZiiDYtNin2K7YtSDZh9in2Yog2KfYsdiy2YrYp9io2Yot2LnZhdmE2YPYsdivINi02LHZg9iqINqv2LHYr9i02q/YsdmKINiq2YjYs9i52Ycg2Ygg2LnZhdix2KfZhiDZh9mB2Kog2K3ZiNi2

برگزاری چهارمین جلسه بررسی شاخص های ارزیابی-عملکرد شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

برگزاری چهارمین جلسه بررسی شاخص های ارزیابی-عملکرد شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض برای بهبود و رفع موانع پیش رو،اتصال شاخص ها و نمایش عملکرد صحیح

به گزارش روابط عمومی شرکت،امروز شنبه 25 دیماه چهارمین جلسه بررسی شاخص های ارزیابی-عملکرد شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض به ریاست مدیریت محترم شرکت برگزار گردید.

در این جلسه مهندس گواهی با تاکید بر تلاش برای بهبود روزافزون شاخص های ارزیابی-عملکرد شرکت در سامانه مربوطه از زحمات همکاران حوزه برنامه ریزی شرکت قدردانی کردند.

در ادامه شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت مورد بررسی قرارگرفت و مقرر شد ظرف مدت یک ماه در جهت بهبود بیشتر شاخص ها اقدام و گزارش آن توسط مسئول مربوطه به مدیریت اعلام گردد.

این جلسات تا دستیابی به نتیجه مطلوب بصورت مستمر برگزار می گردد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.9087793032328
Qt: 1.6519315242767