شنبه, ۲۵ دی ۱۴۰۰ ۰۸:۱۵ ۲
طبقه بندی: شرکت گردشگری هفت حوض
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2KfZiNmE2YrZhiDYrNmE2LPZhyDZg9mF2YrYqtmHINin2LPYqtmC2KjYp9mEINin2LIg2KjZh9in2LEg2LPYp9mEMTQwMSDYtNix2YPYqiDar9ix2K/YtNqv2LHZiiDYqtmI2LPYudmHINmIINi52YXYsdin2YYg2YfZgdiqINit2YjYtg==

برگزاری اولین جلسه کمیته استقبال از بهار سال1401 شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

برگزاری اولین جلسه کمیته استقبال از بهار سال1401 شرکت در منطقه نمونه ملی گردشگری هفت حوض

به گزارش روابط عمومی شرکت،روز پنجشنبه 23 دیماه اولین جلسه کمیته استقبال از بهار1401 شرکت در اتاق جلسات منطقه نمونه ملی گردشگری حوض برگزار گردید.

در این جلسه که به ریاست مدیریت شرکت برگزار گردید،ایشان با تاکید بر انسجام و همدلی کلیه کارکنان مبنی بررقم زدن لحظات خوش برای زائران و مجاوران در ایام نوروز1401از اعضاء خواستند تمام تلاش خود را برای رسیدن به این موضوع انجام دهند.

در ادامه اعضاء درباره موارد مختلف جهت اجرا در ایام نوروز 1401 که از قبل پیشنهاد و پیش بینی شده بحث و گفتگو کرده و نفرات مسئول پیگیری مصوبات نیز مشخص شدند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.4430073102315
Qt: 2.2620792388916