سه شنبه, ۰۹ آذر ۱۴۰۰ ۱۴:۳۳ ۲۳
طبقه بندی: شرکت گردشگری هفت حوض
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2KzZhNiz2Ycg2KjYpyDZhdi52KfZiNmG2Kog2KfZgtiq2LXYp9iv2Yog2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2KjZhyDZhdmG2LjZiNixINio2LHYsdiz2Yog2LPYsdmB2LXZhCDZh9in2Yog2KfZgtiq2LXYp9iv2Yog2Ygg2YXYp9mE2Yog2YXYsdiq2KjYtyDYqNinINi02LHZg9iqINmH2YHYqiDYrdmI2LY=

برگزاری جلسه با معاونت اقتصادی شهرداری به منظور بررسی سرفصل های اقتصادی و مالی مرتبط با شرکت هفت حوض

به گزارش روابط عمومی شرکت، امروز سه شنبه نهم آذرماه جلسه ای با حضور مدیران معاونت اقتصادی و معاونین شرکت هفت حوض برگزار گردید.

این جلسه که با محوریت دستور شهردار محترم مشهد مقدس مبنی بر پیشنهاد ساختار اقتصادی و تفکیک فعالیت های مالی و اقتصادی تشکیل گردید، پیرامون ظرفیت های سرمایه گذاری و پروژه های اقتصادی منطقه هفت حوض به گفتگو پرداخته شد. همچنین پس از بیان نقاط عطف موجود در منطقه و بررسی جوانب، پیشنهادهایی جهت رونق هرچه بیشتر منطقه نمونه ملی گردشگری هفت حوض ارائه گردید.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.1752939224243
Qt: 3.4812166690826