دوشنبه, ۰۸ آذر ۱۴۰۰ ۱۵:۴۴ ۶
طبقه بندی: شرکت گردشگری هفت حوض
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2KfZiNmE2YrZhiDYrNmE2LPZhyDZg9mF2YrYqtmHINiq2LnYp9mE2Yog2LTYsdmD2Ko=

برگزاری اولین جلسه کمیته تعالی شرکت

برگزاری اولین جلسه کمیته تعالی شرکت برای بررسی راههای رسیدن به درآمد پایدار

به گزارش روابط عمومی شرکت،روز یکشنبه 7آذر اولین جلسه تعالی سازمانی شرکت به ریاست مدیرعامل محترم و باز حضور معاونین و اعضاء کارگروه تعالی سازمانی شرکت در محل اتاق جلسات شرکت برگزار گردید.

دراین جلسه مهندس گواهی مدیریت شرکت ضمن یادآوری ضرورت همفکری در مورد موضوعات مختلف شرکت،بر لزوم برنامه ریزی برای رسیدن به درآمدهای پایدار در شرکت تاکید کردند.

در پایان مقرر گردید این جلسات هر هفته برگزار گردد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.6410752932231
Qt: 2.6972904205322