دوشنبه, ۰۸ آذر ۱۴۰۰ ۱۴:۵۶ ۸
طبقه بندی: شرکت گردشگری هفت حوض
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2YXYrNmF2Lkg2LnZhdmI2YXZiiDYqNi32YjYsSDZgdmI2YIg2KfZhNi52KfYr9mHINmF2YrYp9mGINiv2YjYsdmHINiz2KfZhDE0MDAg2LTYsdmD2Kog2q/Ysdiv2LTar9ix2Yog2KrZiNiz2LnZhyDZiCDYudmF2LHYp9mGINmH2YHYqiDYrdmI2LY=

برگزاری مجمع عمومی بطور فوق العاده میان دوره سال1400 شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض

برگزاری مجمع عمومی بطور فوق العاده میان دوره سال1400 شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض در سالن جلسات شهدای شهرداری مشهد مقدس

به گزارش روابط عمومی شرکت،روز شنبه6آذر مجمع عمومی بطور فوق العاده میان دوره شرکت با حضور دکتر طهوریان عسکری عضو محترم هیات رئیسه شورای اسلامی شهرمشهد مقدس و عضو ناظر هیات مدیره،رئیس و اعضاءمحترم هیات مدیره معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری مشد،حسابرس مستقل،مدیر عامل و معاونین شرکت در سالن جلسات شهدای شهرداری مشهدمقدس برگزار گردید.

در ابتدا مهندس گواهی مدیرعامل شرکت توضیحاتی در مورد شرکت و گزارش فعالیتهای هیات مدیره و عملکرد شرکت برای حاضرین در مجمع داده و سپس آقای میرمحمدی معاون توسعه و منابع انسانی شرکت توضیحات کامل را ارائه نموده و در پایان اعضاء مجمع در مورد موضوعات مختلف شرکت به گفتگو پرداخته و تصمیمات لازم در خصوص اصلاح بودجه 1400و بودجه پیشنهادی1401 و توسعه فعالیتهای شرکت اتخاذ گردید.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.2370026906331
Qt: 0.57103705406189