شنبه, ۰۶ آذر ۱۴۰۰ ۰۸:۳۱ ۱۴
طبقه بندی: شرکت گردشگری هفت حوض
چچ
2KfYt9mE2KfYudmK2Yc=

اطلاعیه

اطلاعیه برگزاری فراخوان مناقصات شهرداری مشهد درسامانه ستاد

به گزارش روابط عمومی شرکت،طبق اعلام معاونت برنامه ریزی وتوسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهدمقدس باعنایت به قوانین جاری کشوری و ابلاغیه داخلی شهرداری مشهد،به استحضار میرساند از تاریخ 1400/9/1کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصات شهرداری مشهداز طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.4538086255391
Qt: 2.3299133777618