جمعه, ۳۰ مهر ۱۴۰۰ ۲۲:۳۶ ۲۵
طبقه بندی: شرکت گردشگری هفت حوض
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2YPYp9ix2q/Yp9mHINii2YXZiNiy2LTZiiDYoti02YbYp9mK2Yog2KjYpyDZhdio2KfZhtmKINmF2K3Ziti3INiy2YrYs9iqINmIINm+2LHZhtiv2Ycg2Ybar9ix2Yog2KzZh9iqINin2LnYttin2KEg2KfZhtis2YXZhiDYrNmI2KfZhti02YfYsSDYsdi22YjZiiDYr9ixINio2KfYtNqv2KfZhyDZvtix2YbYr9mHINmG2q/YsdmKINmF2YbYt9mC2Ycg2YbZhdmI2YbZhyDZhdmE2Yog2q/Ysdiv2LTar9ix2Yog2YfZgdiqINit2YjYtg==

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی محیط زیست و پرنده نگری جهت اعضاء انجمن جوانشهر رضوی در باشگاه پرنده نگری منطقه نمونه ملی گردشگری هفت حوض

برگزاری کارگاه آموزشی تئوری و عملی آشنایی با مبانی محیط زیست و پرنده نگری جهت اعضاء انجمن جوانشهر رضوی در باشگاه پرنده نگری منطقه نمونه ملی گردشگری هفت حوض

به گزارش روابط عمومی شرکت،امروز جمعه30مهر کارگاه آموزشی تئوری و عملی آشنایی با مبانی محیط زیست و پرنده نگری در باشگاه پرنده نگری منطقه نمونه ملی گردشگری هفت حوض برگزار گردید.

در پایان شرکت کنندگان بصورت عملی و میدانی از آموزش و لذت پرنده نگری در دره زیبای هفت حوض بهره مند گردیدند.

آدرس کوتاه شده: