جمعه, ۳۰ مهر ۱۴۰۰ ۲۲:۰۶ ۱۲
طبقه بندی: شرکت گردشگری هفت حوض
چچ
2KjYp9iy2K/ZitivINiv2YPYqtixINit2KfYrNmKINio2Yrar9mE2Ygg2LnYttmIINmIINiz2K7Zhtqv2YjZiiDZhdit2KrYsdmFINi02YjYsdin2Yog2KfYs9mE2KfZhdmKINi02YfYsSDZhdi02YfYryDZhdmC2K/YsyDYp9iyINio2KfYtNqv2KfZhyDZvtix2YbYr9mHINmG2q/YsdmKINmF2YbYt9mC2Ycg2YbZhdmI2YbZhyDZhdmE2Yog2q/Ysdiv2LTar9ix2Yog2YfZgdiqINit2YjYtg==

بازدید دکتر حاجی بیگلو عضو و سخنگوی محترم شورای اسلامی شهر مشهد مقدس از باشگاه پرنده نگری منطقه نمونه ملی گردشگری هفت حوض

بازدید دکتر حاجی بیگلو عضو و سخنگوی محترم شورای اسلامی شهر مشهد مقدس از باشگاه پرنده نگری و تیمارگاه پرندگان منطقه نمونه ملی گردشگری هفت حوض

به گزارش روابط عمومی شرکت،امروز جمعه 30مهرماه دکتر حاجی بیگلو عضو و سخنگوی محترم شورای اسلامی شهر مقدس مشهد از باشگاه پرنده نگری و تیمارگاه پرندگان منطقه نمونه ملی گردشگری هفت حوض بازدید کردند.

در این بازدید مدیریت شرکت توضیحاتی در مورد منطقه نمونه ملی گردشگری هفت حوض و فعالیتهای باشگاه پرنده نگری ارائه دادند.

دکتر حاجی بیگلو نیز ضمن قدردانی از فعالیتهای انجام شده در این منطقه با اشاره به ظرفیتهای موجود جهت توسعه منطقه،ابراز امیدواری کردند با توسعه زیر ساختهای لازم جهت حضور بیشتر زائرین و مجاورین با توجه به رویکردهای شورای ششم و شهردار مشهد مقدس در زمینه توسعه گردشگری پایدار در منطقه فراهم گردد.

آدرس کوتاه شده: