پنجشنبه, ۲۲ مهر ۱۴۰۰ ۱۴:۰۴ ۱۷
طبقه بندی: شرکت گردشگری هفت حوض
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2YPYp9ix2q/Yp9mHINii2LTZhtin2YrZiiDYqNinINin2LXZiNmEINmI2YXYqNin2YbZiiDZhdit2YrYtyDYstmK2LPYqiDZiCDZvtix2YbYr9mHINmG2q/YsdmKINio2LHYp9mKINin2LnYttin2KHar9ix2YjZh9mH2KfZiiDYr9in2YjYt9mE2Kgg2YjYp9mD2YbYtCDYp9i22LfYsdin2LHZiiDZhdit2YTZhyjYr9mI2KfZhSDYq9in2YXZhinZhdmG2LfZgtmHN9i02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2LTZh9iv

برگزاری کارگاه آشنایی با اصول ومبانی محیط زیست و پرنده نگری برای اعضاءگروههای داوطلب واکنش اضطراری محله(دوام ثامن)منطقه7شهرداری مشهد

برگزاری کارگاه آشنایی با اصول ومبانی محیط زیست و پرنده نگری برای اعضاءگروههای داوطلب واکنش اضطراری محله(دوام ثامن)منطقه7شهرداری مشهد در باشگاه پرنده نگری منطقه نمونه ملی گردشگری هفت حوض

به گزارش روابط عمومی شرکت،صبح امروز پنجشنبه 22 مهرماه اعضاء گروههای داوطلب واکنش اضطراری محله(دوام ثامن) منطقه 7 شهرداری مشهد ضمن بازدید از منطقه نمونه ملی گردشگری هفت حوض در کارگاه آشنایی با اصول و مبانی محیط زیست و پرنده نگری شرکت کردند.

در این کارگاه که در باشگاه پرنده نگری برگزار گردید، اعضاء گروه دوام ثامن منطقه 7 شهرداری مشهد با اصول و مبانی محیط زیست و پرنده نگری آشنا شدند.

آدرس کوتاه شده: