شنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ ۰۸:۵۵ ۴
طبقه بندی: شرکت گردشگری هفت حوض
چچ
2YjYp9mD2LPZitmG2KfYs9mK2YjZhiDZg9mI2YjZitivMTnZg9in2LHZg9mG2KfZhiDYtNix2YPYqg==

واکسیناسیون کووید19کارکنان شرکت

با پیگیری مستمر سرپرست شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض،کارکنان خدوم شرکت در برابر کرونا واکسینه شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گردشگری توسعه وعمران هفت حوض،باتوجه به لزوم واکسیناسیون کارکنان شرکت در جهت پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس با پیگیری مرتضی گواهی سرپرست شرکت صبح روز پنجشنبه در مکان سالن شهید علیمردانی واقع در بلوار شهید اسماعیل پور نسبت به واکسیناسیون کارکنان اقدام شد تا با آرامش بیشتری میزبانی از گردشگران عزیز در کنار رعایت واجرای کلیه شیوه نامه های بهداشتی انجام گردد.

آدرس کوتاه شده: