سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۹ ۱۸:۳۲ ۲۹
طبقه بندی: شرکت گردشگری هفت حوض
چچ
2KjYp9iy2K/ZitivINmF2LnYp9mI2YYg2LPYsdmF2KfZitmHINqv2LDYp9ix2Yog2LPYp9iy2YXYp9mGINmF2YrYsdin2Ksg2YHYsdmH2Ybar9mKINin2LIg2YfZgdiqINit2YjYtg==

بازدید معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی از هفت حوض

بازدید معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی از هفت حوض

شب گذشته شهردار مشهد و برخی اعضای شورای اسلامی شهر مشهد، معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران ...

شب گذشته شهردار مشهد و برخی اعضای شورای اسلامی شهر مشهد، معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران ...

آدرس کوتاه شده: