متن

اخبار

مناقصات

شرکت هفت حوض استعلام

موضوع : ایمن سازی روشنایی های بوستان هفت حوض

شماره: 1400/10

...

زمان شروع:1400/06/23
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/06/30 14:30:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/06/31 08:00:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/06/31 10:00:00
اطلاعات بیشتر

شرکت هفت حوض استعلام

موضوع : خرید و نصب تابلو ها و علائم محوطه بوستان هفت حوض

شماره: 1400/09

...

زمان شروع:1400/06/21
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/06/28 14:30:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/06/29 08:00:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/06/29 10:00:00
اطلاعات بیشتر

شرکت هفت حوض استعلام

موضوع : خرید و نصب ترانسفورماتور 50کاوا

شماره: 1400/08

...

زمان شروع:1400/06/21
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/06/28 14:30:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/06/29 08:00:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/06/29 10:00:00
اطلاعات بیشتر

شرکت هفت حوض استعلام

موضوع : ترمیم کانتینرهای بوستان هفت حوض

شماره: 1400/07

...

زمان شروع:1400/06/16
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/06/28 14:30:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/06/29 08:00:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/06/29 10:00:00
اطلاعات بیشتر

شرکت هفت حوض استعلام

موضوع : تجهیز گلخانه های بوستان هفت حوض

شماره: 1400/06

...

زمان شروع:1400/06/15
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/06/23 07:30:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/06/23 08:00:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/06/23 10:00:00
اطلاعات بیشتر
فهرست کامل
 • سرپرست

  سرپرست | مرتضی گواهی

  • تلفن
  • تلگرام
  • سروش
 • میراث طبیعی

  شاید حدود هزاران سال است که آب در حوضچه های این منطقه جریان دارد، همین موضوع می تواند هر گردشگری را برای بازدید از این منطقه هیجان زده بنماید. به دلیل جریان داشتن آب در طول سالیان طولانی، بعضی از هفت حوضچه ای که در این منطقه در امتداد هم در مسیری 1690 متری قرا دارند به اندازه ی یک استخر کوچک هستند. به این پدیده ی طبیعی حوض ها یا (دولین های) متعدد می گویند که بر اثر فرسایش شیمیایی توسط باران های اسیدی در بستر یکی از شاخه های رودخانه طرق به سمت بینالود به وجود آمده است.

  بیشتر بدانید
 • باشگاه پرنده نگری

  پرنده نگری لذت مشاهده پرنده های آزاد در زیستگاه های آن ها و محیط های طبیعی مثل تالاب ها، دشت ها، کوه ها، دریاچه ها، جنگل ها، مراتع و حتی پارک ها است. پرندگانی که ممکن است هر روز از بالای سرمان پرواز کنند ...

 • عضویت در باشگاه
 • پوشش گیاهی و جانوری

  اثر مشترک عوامل محیطی در بروز و ظهور پدیده های مختلف را می توان در پوشش گیاهی هر ناحیه جستجو کرد. علاوه بر این اهمیت پوشش گیاهی در حفاظت از خاک برای حیات وحش، جلوگیری از فرسایش بادی و آبی در مناطق بیابانی بر کسی پوشیده نیست.

 • پوشش جانوری 4

 • پوشش جانوری 3

 • پوشش جانوری 2

 • پوشش جانوری 1

 • درباره هفت حوض

  شاید حدود هزاران سال است که آب در حوضچه های این منطقه جریان دارد، همین موضوع می تواند هر گردشگری را برای بازدید از این منطقه هیجان زده بنماید. به دلیل جریان داشتن آب در طول سالیان طولانی، بعضی از هفت حوضچه ای که در این منطقه در امتداد هم در مسیری 1690 متری قرا دارند به اندازه ی یک استخر کوچک هستند. به این پدیده ی طبیعی حوض ها یا (دولین های) متعدد می گویند که بر اثر فرسایش شیمیایی توسط باران های اسیدی در بستر یکی از شاخه های رودخانه طرق به سمت بینالود به وجود آمده است.

  بیشتر بدانید